W dniu 9 grudnia 2013 r. odbyła się w naszej szkole impreza środowiskowa "W śląskiej chałpie", której organizatorkami były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem imprezy było ukazanie bogactwa kultury i tradycji śląskiej rodziny, rozwijanie wśród dzieci szacunku do tradycji regionalnych oraz osób, które z wielkim zaangażowaniem kultywują śląskie tradycje i realizują życiowe pasje. Wśród zaproszonych gości, którzy chętnie zaprezentowali swój regionalny dorobek artystyczny byli:
- pan Czesław Fojcik - artysta malarz, były górnik, absolwent naszej szkoły
- pani Urszula Olszowska - emerytowana nauczycielka naszej szkoły, członkini zespołu "Karolinki", która z częścią zespołu zaśpiewała dla nas piosenki śląskie
- panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dębieńska
- pan Mateusz Konieczny - górnik KWK "Knurów", członek orkiestry górniczej grający na trąbce>
Uczniowie klas I-III przygotowali scenki gwarowe na temat niektórych zwyczajów śląskich tj. szkubanie pierzo, zabawy bajltlów, przypomnieli niektóre powiedzonka śląskie, opowiedzieli, jak się na Ślonsku mieszko i co w doma je. Było o chlybie ze szpyrkom, wodzionce i ślonskim kołoczu, o familokach i pieknych zogródkach kole familoków. Dzieci śpiewały znane i mniej znane piosenki śląskie: przy dźwiękach akordeonu - "Piekła baba chlyb" i "Frelka Ślonsko", "Pyk z fajeczki""Pasła dziołcha Kaczyce", "Czarny baranie", "Idzie górnik drogą" czy "Górnicy, górnicy". Wspominaliśmy o śląskiej szkole i "tycie z papendekla" oraz najlepszych zabawach i wyliczankach spod "hasioka i klopsztangi" Mieliśmy również okazję posłuchać zespołu wokalnego z klas trzecich, prowadzonego przez panią Annę Jędrzejak, który zakwalifikował się do tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu "Karolinki". Były też tańce w wykonaniu najmłodszych uczniów oraz życzenia dla górników z okazji ich minionego święta - "Barbórki". Przy okazji imprezy zorganizowano wystawę prac plastycznych absolwentki naszej szkoły - Martyny Strzelczyk. Niektóre z fotografii Martyny ukazywały niszczejące pozostałości po KWK "Dębieńsko". Dopełnieniem prac młodej artystki były prace malarskie pana Czesława Fojcika ukazujące ludzi i krajobrazy Czerwionki. Przygotowano również ekspozycję niektórych przedmiotów, których dawniej używano w domach, a dziś są częścią Szkolnej Izby Tradycji. Dzięki finansowemu wsparciu Rady Dzielnicy Czerwionka Centrum możliwe było zakupienie nagród książkowych dla klas biorących udział w imprezie oraz poczęstowanie śląskim kołoczem wszystkich uczestników i gości imprezy. Zakupione "Baśnie śląskie" Gustawa Morcinka posłużą wychowawcom do dalszego przybliżania dzieciom śląskich tradycji w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Mamy głęboką nadzieję, że przeżyta impreza spełniła swój cel, skłoniła do refleksji - iż we współczesnym, zabieganym świecie warto dbać o rodzime tradycje, by móc ostatecznie stwierdzić, że nieprawdziwe wydaje się powiedzenie "cudze chwalicie, a swego nie znacie".

opracowała: Gabriela Galica-Uszczyk