Szkolne Koło Caritas

Jak powstało w naszej szkole Szkolne Koło Caritas?
W sierpniu 2012 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zwrócili się do Ks. Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas. 14 września 2012 roku otrzymaliśmy pozwolenie na działalność Koła, którego patronem jest Święty Jan Paweł II. Kierownikiem SKC została pani Joanna Pluta, a opiekunem duchowym - ks. Antoni Szczypka.Nareszcie zdobyliśmy koszulki z logo CARITAS. W tych koszulkach będziemy przeprowadzali zbiórkę pieniędzy na obiady dla dzieci oraz będziemy brali udział w innych akcjach SKC. Teraz będziemy bardziej widoczni i będziemy reklamować w ten sposób Szkolne Koło Caritas.

Rok szkolny 2017/18


Pani Minister Edukacji ogłosiła ten rok Rokiem Wolontariatu.

Na ten rok zaplanowaliśmy następujące działania:

 • Przekazywanie informacji dotyczących działalności Szkolnego Koła Caritas, a także rozreklamowanie naszego Koła, poprzez stronę internetową naszej szkoły (zakładka)
 • Zakup koszulek z logo Caritas oraz identyfikatorów dla naszych uczniów
 • Włączenie się w akcje "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" oraz "Jałmużna Wielkopostna"
 • W każdy I piątek miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 7:00 i 17:00 zbiórka pieniędzy na obiady dla dzieci z biednych rodzin
 • Zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom kataklizmów (akcje organizowane przez Caritas Polska)
 • Pomoc rzeczowa dzieciom z Mieszkań Rodzinkowych w Palowicach i Czuchowie
 • Wizyta w Domu Spokojnej Starości w Bełku
 • Wycieczka do Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi

Rok szkolny 2015/16


Na zajęciach mówiliśmy o ludziach chorych i niepełnosprawnych, o realizacji miłosierdzia, poznawaliśmy osoby występujące na kartach Ewangelii, będące sługami miłosierdzia. Było to związane z przeżywanym w całym Kościele Rokiem Miłosierdzia. Prowadziliśmy też rozmowy na temat uchodźców.
Na zajęciach SKC przypominaliśmy postać naszego patrona - św. Jana Pawła II. Przygotowaliśmy w naszej szkole "Tydzień Papieski", który rozpoczął się 12 października 2015 roku, a zakończył 16 października 2015 roku uroczystą akademią podsumowującą tydzień pracy. W tym ważnym dla naszego Koła tygodniu odbywały się liczne konkursy i zabawy. Uczniowie prowadzili różaniec w kościele parafialnym.
Na zajęciach uczniowie przygotowywali się do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej i Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.
Na ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym podsumowaliśmy rok pracy, a także zaplanowaliśmy kolejne działania na nowy rok szkolny. Uczniowie należący do SKC brali udział w następujących akcjach:
 • rozdawanie obrazków na Mszach Św. Roratnich (parafia NSPJ Czerwionka)
 • pomoc św. Mikołajowi w rozdawaniu dzieciom słodyczy (parafia NSPJ Czerwionka)
 • przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na "Pomoc Kościołowi na Wschodzie" organizowanej przez Caritas Polska (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniężna na Dzieło Nowego Tysiąclecia (parafia NSPJ Czerwionka)
 • w każdy I piątek miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 7:00 i 17:00 zbiórka pieniędzy na obiady dla dzieci z biednych rodzin (parafia NSPJ Czerwionka)
 • sprzedaż świec Caritas "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniędzy na dekoracje świąteczne w kościele parafialnym
 • zbiórka pieniędzy na potrzeby misji (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniędzy na kwiaty do Bożego Grobu (parafia NSPJ Czerwionka)
 • sprzedaż chlebków paschalnych (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Jałmużna Wielkopostna" (Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 4) - zebrana kwota, 260 zł, został wpłacona na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Rok szkolny 2014/15


Uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas tradycyjnie już przygotowali w naszej szkole "Tydzień Papieski", który trwał od 12 do 17 października. Na zajęciach uczniowie przygotowywali się do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej i Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.
Dnia 11 kwietnia 2015 roku uczestniczyliśmy w obchodach święta Caritas (kościół pw. św. Piotra i Pawła w Katowicach). Na ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym podsumowaliśmy rok pracy, a także zaplanowaliśmy kolejne działania na nowy rok szkolny. Uczniowie należący do SKC brali udział w następujących akcjach:
 • rozdawanie obrazków na Mszach Św. Roratnich (parafia NSPJ Czerwionka)
 • pomoc św. Mikołajowi w rozdawaniu dzieciom słodyczy (parafia NSPJ Czerwionka)
 • przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na "Pomoc Kościołowi na Wschodzie" organizowanej przez Caritas Polska (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniężna na potrzeby Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" (parafia NSPJ Czerwionka)
 • w każdy I piątek miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 7:00 i 17:00 zbiórka pieniędzy na obiady dla dzieci z biednych rodzin (parafia NSPJ Czerwionka)
 • sprzedaż świec Caritas "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniędzy na potrzeby misji (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniędzy na kwiaty do Bożego Grobu (parafia NSPJ Czerwionka)
 • sprzedaż chlebków paschalnych (parafia NSPJ Czerwionka)
 • zbiórka pieniędzy na ofiary trzęsienia ziemi w Nepalu (parafia NSPJ Czerwionka)

Rok szkolny 2013/14


W tym roku podczas zajęć realizowany był program własny pt. "Bogaty jest ten, kto daje".
Na zajęciach SKC przypominaliśmy postać naszego patrona - bł. Jana Pawła II. Wraz z uczniami utworzyliśmy roczny plan działań przygotowujących uczniów naszej szkoły do kanonizacji papieża - Polaka. Nasze przygotowania rozpoczęliśmy Mszą św., w której oprawę włączyli się członkowie SKC. Oni też prowadzili różaniec w dniu, w którym obchodzimy wspomnienie bł. Jana Pawła II - 22.10.2013r. Dzięki pomocy rodziców udało się zorganizować (16.10.2013r. - dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża) w naszej szkole dzień słodkości. Ponadto uczniowie należący do SKC przygotowali i zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe z mądrością bł. Jana Pawła II. Na bieżąco przygotowywali też plakaty informujące o działaniach związanych z przygotowaniami do kanonizacji.
Z okazji przygotowań do kanonizacji uczniowie SKC przygotowali liczne konkursy: recytatorski i plastyczny dla klas I - III, literacki, wiedzy i multimedialny dla klas IV - VI. Dnia 3 kwietnia 2014 roku wybraliśmy się do kina, aby obejrzeć film pt.: "Karol, który został świętym", a 10 kwietnia 2014 roku trzy uczennice brały udział w powiatowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II. Wielkim wydarzeniem było podsumowanie naszych przygotowań, które odbyło się podczas uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej za dar świętości Jana Pawła II. Podczas tej uroczystości członkowie SKC przedstawili krótką inscenizację - wywiad ze Świętym Papieżem.
Na naszych zajęciach mówiliśmy również o przyjaźni i odpowiedzialności za innych. Wzorem była dla nas Maryja. W listopadzie wspominaliśmy naszych zmarłych. Wtedy wybraliśmy się na cmentarz, by zapalić znicze na grobach naszych bliskich. Dnia 22 stycznia 2014 roku pojechaliśmy do Bierunia Starego i do Katowic - Panewnik, gdzie podziwialiśmy różnego rodzaju stajenki.
Po miesiącu pracy w Szkolnym Kole Caritas, zgodnie z założeniami, uczniowie wybrali przewodniczącego, zastępcę oraz skarbnika Koła. Wiele pracy czekało na uczniów w Adwencie. Podczas Rorat dzieci rozdawały obrazki i prowadziły akcję zbiórki 1 grosza zaproponowaną przez miesięcznik "Mały Gość Niedzielny", pomagały Św. Mikołajowi w rozdawaniu słodyczy, razem z Paniami z Zespołu Charytatywnego sprzedawały świece Caritas "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" oraz zanosiły paczki chorym i starszym mieszkańcom parafii NSPJ w Czerwionce. Uczestniczyły również w zbiórce pieniędzy na potrzeby Syrii, na pomoc Ukrainie oraz na potrzeby misji. Na ostatnich zajęciach uczniowie wypełniali ankietę i dokonali ewaluacji zajęć SKC.
Rok szkolny 2012/13


Co tydzień grupa licząca ok. 30 uczniów spotykała się na spotkaniach formacyjnych, w czasie których rozpoznawaliśmy potrzeby koleżanek i kolegów i uczyliśmy się pomagać im. Mówiliśmy o tym, jak być kulturalnym człowiekiem i nie kłamać oraz jak być przyjacielem. Ważnym tematem były również rozmowy na temat miłosierdzia. Uczniowie zapoznawali się też z potrzebami osób niepełnosprawnych.
Po miesiącu pracy w Szkonym Kole Caritas uczniowie wybrali przewodniczącego, zastępcę oraz skarbnika Koła. Przygotowaliśmy w naszej szkole "Tydzień Papieski", który rozpoczął się 15 października 2012 roku uroczystą Mszą Świętą, a zakończył 22 października 2012 roku uoczystą akademią podsumowującą tydzień pracy. W tym ważnym dla naszego Koła tygodniu odbywały się liczne konkursy i zabawy. Rodzice natomiast upiekli "papieskie kremówki", które później sprzedawali w szkole. Dochód z ciastek wyniósł 140 zł. Do tej kwoty Ksiądz Proboszcz dołożył jeszcze 60 zł. Wszystkie pieniądze (200 zł) przekazaliśmy rodzicom Damianka Popiołkiewicz. Jest to chore dziecko z terenu Czerwionki - Leszczyn.

Wiele pracy czekało na uczniów w Adwencie. Dzieci rozdawały obrazki podczas Rorat, pomagały Św. Mikołajowi w rozdawaniu słodyczy, razem z Paniami z Zespołu Charytatywnego sprzedawały świece Caritas "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" oraz zanosiły paczki chorym i starszym mieszkańcom parafii NSPJ w Czerwionce. Również w Adwencie dzieci uczestniczyły w akcji Caritas "Pomoc Kościołowi na Wschodzie".
Dnia 11 stycznia 2013 roku w naszej szkole odbył się etap rejonowy Konkursu Wiedzy Biblijnej, w którego organizację włączyli się członkowie SKC.
Dnia12 lutego 2013 roku 15 uczniów wybrało się na wycieczkę do Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych znajdującego się w Mikołowie - Borowej Wsi. Wycieczka ta była niesamowitym przeżyciem dla uczniów. Świadczyły o tym ciągłe wspomnienia, które towarzyszyły prawie na każdych zajęciach Koła.
W przeddzień święta patronalnego Caritas, 6 kwietnia 2013 roku, przedstawiciele Koła udali się do Bazyliki Św. Antoniego w Rybniku, by tam uczestniczyć w nabożeństwie, a później w Mszy Św., której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc.
W maju została przeprowadzona w szkole zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Orzeszu. Przybory te zostały przekazane dzieciom 17 czerwca 2013 roku. Na ostatnich już zajęciach w tym roku szkolnym podsumowaliśmy rok pracy, a także zaplanowaliśmy kolejne działania na nowy rok szkolny. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w działalność Szkolnego Koła Caritas. Sami proponowali akcje, w których mogliby uczestniczyć, chętnie przychodzili też na spotkania informacyjne.