Zespół Szkół nr 3
       
Archiwum
Strona Gimnazjum
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Czytaj±ce szkoły
"Naród, który mało czyta, mało wie".

Do najważniejszych umiejętno¶ści zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należy między innymi czytanie. Czytanie nie tylko jako prosta czynno¶ść, ale jako umiejętno¶ść umożliwiaj±ca zdobywanie wiedzy oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Czytanie dzieciom jest dzi¶ś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszło¶ści:
- lawinowo ro¶śnie ilo¶ść informacji i wiedzy - "Kto nie czyta, nie nad±ży za zmianami we współczesnym ś¶wiecie",
- czytanie jest dobr± alternatyw± dla fałszywych wartoś¶ci masowej kultury.

Nasza szkoła wyszła naprzeciw oczekiwaniom ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" i przyst±piła do programu "Czytaj±ce szkoły", propaguj±c czytelnictwo nie tylko w¶śród uczniów, ale także w¶śród rodziców. W ostatnich latach szeroko rozwinęła się szkolna akcja "Czytanie na dywanie", któr± zainicjowała p. Bogusława Jankowska, która koordynuje działania na terenie szkoły podstawowej organizuj±c imprezy, konkursy, zbiórki ksi±żek.
Dzi¶ś zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych, aby przyst±pili do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Poczytaj mi, przyjacielu", w ramach którego już organizuje się w szkole czytelnicze spotkania. Przyjaciółmi s± uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Drodzy Rodzice "Czytanie jest najlepsz± inwestycj± w pomy¶śln± przyszłoś¶ć Waszego dziecka".

Zalety gło¶śnego czytania dziecku:

 1. Buduje mocn± wi꼟 między dorosłym i dzieckiem.
 2. Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.
 3. Rozbudowuje słownictwo, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i pisaniu.
 4. Przynosi ogromn± wiedzę ogóln±.
 5. Uczy my¶ślenia, pomaga w zrozumieniu siebie i ludzi.
 6. Rozbudza zainteresowania.
 7. Rozwija pamięć i wyobraĽźnię.
 8. Uczy wartoś¶ci moralnych.
 9. Buduje samouznanie dziecka (poczucie własnej wartoś¶ci).
 10. Uczy nieagresywnych sposobów rozwi±zywania problemów i konfliktów.
 11. Kształtuje nawyk czytania przez całe życie.
 12. Chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.
Jak czytać?
 1. Czytać codziennie co najmniej 20 minut.
 2. Najlepiej czytać o tej samej porze, np. wieczorem przed snem.
 3. Czytanie powinno kojarzyć się z przyjemności±, nigdy z przymusem, kar± czy nud±.
 4. Wybierać ksi±żki ciekawe i wartoś¶ciowe dla dziecka.
 5. Jeśżeli dziecko prosi, warto wielokrotnie czytać tę sam± ksi±żkę.
 6. Pozwalać dziecku na pytania, powrót do poprzedniej strony, rozmawiać o tekś¶cie.
 7. Bardzo ważny jest przykład dorosłych, dzieci powinny widzieć dorosłych czytaj±cych własne ksi±żki i czasopisma.

U. Strzelczyk

List do rodziców >>>

 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<