Dokumenty szkolne

 1. Statut szkolny - wersja pdf
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny - wersja pdf
 3. Wymagania edukacyjne
 4. klasy I-III

 5. edukacja wczesnoszkolna- klasa 1 - klasa 2 - klasa 3
 6. religia -klasa 1 - klasa 2 - klasa 3

klasy IV -VIII
 1. matematyka - klasa 4 - klasa 5 - klasa 6
 2. język polski - klasa 4 - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7
 3. historia - klasa 4 - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8
 4. technika - klasa IV - klasa V - klasa VI
 5. informatyka - klasa IV - klasa V - klasa VI
 6. religia -klasa 4 - klasa 5 - klasa 6
 7. przyroda - klasa 4
 8. biologia - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8
 9. chemia - klasa 7 - klasa 8
 10. geografia- klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8
 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  - wymaganie: Szkoła podejmuje działania w celu wyeliminowania agresji słownej u uczniów -wersja pdf -

  - wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne w szkole - wersja pdf -