Dokumenty szkolne

 1. Statut szkolny - wersja pdf
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny - wersja pdf
 3. Wymagania edukacyjne
 4. klasy I-III

  1. edukacja wczesnoszkolna- klasa 1 - klasa 2 - klasa 3
  2. religia -klasa 1 - klasa 2 - klasa 3

  klasy IV -VIII
  1. matematyka - klasa 4 - klasa 5 - klasa 6
  2. język polski - klasa 4 - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7
  3. historia - klasa 4 - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8
  4. technika - klasa IV - klasa V - klasa VI
  5. informatyka - klasa IV - klasa V - klasa VI
  6. religia -klasa 4 - klasa 5 - klasa 6
  7. przyroda - klasa 4
  8. biologia - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8
  9. chemia - klasa 7 - klasa 8
  10. geografia- klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej
  - wymaganie: Szkoła podejmuje działania w celu wyeliminowania agresji słownej u uczniów -
  wersja pdf -