Podsumowanie programu "Eksperci Programowania"

Nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które przystąpiły do realizacji projektu Eksperci Programowania w podregionie rybnickim. Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno - dydaktycznego szkół.

Nauczyciele klas I-III brali udział w szkoleniu, w trakcie którego zostali przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobyli umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
Następnym etapem szkolenia były warsztaty dla uczniów klas I - III z podstaw programowania. Dzieci poprzez zabawę uczyły się podstaw programowania z użyciem programu Scratch lub Scratch Jr. Bawiły się na macie edukacyjnej i uczyły się programowania robotów z klocków LEGO WeDo 2, przez co rozwijały kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

Po zakończeniu projektu placówka zyskała materiały i pomoce dydaktyczne (maty edukacyjne, trzy komplety klocków LEGO WeDo przydatnych do prowadzenia zajęć programowania.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz poparciem ze strony rodziców.

M. Albrecht i nauczyciele klas I-III