Kalendarz szkolny 2018/19

3 września 2018r. - rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
11 - 24 lutego 2019r. - ferie zimowe
18 - 23 kwietnia 2019r. - wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019r. - zakończenie roku szkolnego

Egzamin ósmoklasisty - ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  Egzamin ósmoklasisty:
 1. z języka polskiego - 10 kwietnia 2019
 2. z matematyki - 11 kwietnia 2019
 3. z języka nowożytnego - 12 kwietnia 2019
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. część humanistyczna - 15 kwietnia 2019 r.
 2. część matemat.przyrodnicza - 16 kwietnia 2019 r.
 3. część z języka obcego nowożyt. - 17 kwietnia 2019 r.
dodatkowe terminy w gimnazjach:
 1. część humanistyczna - czerwiec 2019 r.
 2. część matemat.przyrodnicza - czerwiec 2019 r.
 3. część z języka obcego nowożyt. - czerwiec 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

14 października 2018r. - DEN
1 listopada 2018r. - Dzień Zmarłych
11 listopada 2018r. - Święto Niepodległości
6 stycznia 2019r. - Trzech Króli
3 maja 2019r. - Święto Konstytucji 3 -maja
20 czerwca 2019r. - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

2 listopada 2018 - piątek
2 maja 2019 - czwartek

Egzamin ósmoklasisty;

10 kwietnia 2019 -środa
11 kwietnia 2019 - czwartek
12 kwietnia 2019 - piątek
Egzamin gimnazjalny:

15 kwietnia 2019 r. -poniedziałek
16 kwietnia 2019 r.- wtorek
17 kwietnia 2019 r.- środa

I półrocze trwa od 03.09.2019r.- 18.01.2019r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 14.01.2019r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i naganną oceną z zachowania do 14.12.2018r.
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych - 9.01.2019r.

II półrocze trwa od 21.01.2019r. do 21.06.2019r.
Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze - 14.06.2019r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania - do 14.05.2019r.
Informowanie rodziców o ustalonych ocenach rocznych do 7.06.2019r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych - 11.06.2019r.