Zespół Szkół nr 3
   
rok szkol. 2012/13
rok szkol. 2013/14
rok szkol. 2014/15
Strona Gimnazjum
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
Kalendarz szkolny 2017/18
4 września 2017r. - rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia - 31 grudnia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna
29 - 11 lutego 2018r. - ferie zimowe
29 marca - 3 kwietnia 2018r. - wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca 2018r. - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

14 października 2017r.
1 listopada 2017r.
11 listopada 2017r.
6 stycznia 2018r.
3 maja 2018r.

Dodatkowe dni wolne:

2 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

Egzamin przeprowadzony w klasach III Gimnazjum:
18 kwietnia 2018r.
19 kwietnia2018r.
20 kwietnia 2018r.

I półrocze trwa od 04.09.2017r. - 26.01.2018r.
Konferencja klasyfikacyjna śródroczna odbędzie się 22.01.2018r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i naganną oceną z zachowania do 18.12.2017r.
Poinformowanie uczniów o uzyskanych ocenach śródrocznych:- 18.01.2017r.

II półrocze trwa od 29.01.2018r. - 22.06.2018r. Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze - 15.06.2018r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania - do 14.05.2018r.
Informacja o przewidywanej ocenie końcoworocznej - do 12.06.2018r.
Informowanie rodziców o ustalonych ocenach rocznych do 13.06.2018r.

 
 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<