Kalendarz szkolny 2019/20

2 września 2019r. - rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia - 31 grudnia 2019r. - zimowa przerwa świąteczna
13 - 26 stycznia 2020r. - ferie zimowe
09 - 14 kwietnia 2020r. - wiosenna przerwa świąteczna
26 czerwca 2020r. - zakończenie roku szkolnego

    Egzamin ósmoklasisty - ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  1. język polski - 21 kwietnia 2020r.
  2. matematyka - 22 kwietnia 2020r.
  3. język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

14 października 2019r. - DEN
1 listopada 2019r. - Dzień Zmarłych
11 listopada 2019r. - Święto Niepodległości
1 stycznia 2020r. - Nowy Rok 6 stycznia 2020r. - Trzech Króli
1 maja 2020r. - Święto Pracy
3 maja 2020r. - Święto Konstytucji 3 - maja
11 czerwca 2020r. - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

31 października 2019r.- czwartek
2 stycznia 2020r. - czwartek
3 stycznia 2020r. - piątek
01 czerwca 2020r.- poniedziałek
12 czerwca 2020r.- piątek

Egzamin ósmoklasisty;

21 kwietnia 2020r. -wtorek
22 kwietnia 2020r.- środa
23 kwietnia 2020r.- czwartek

I półrocze trwa od 02.09.2019r.- 31.01.2020r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 31.01.2020r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i naganną oceną z zachowania do 20.12.2019r.
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych - 29.01.2020r.

II półrocze trwa od 03.02.2020r. do 26.06.2020r.
Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze - 19.06.2020r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania - do 19.05.2020r.
Informowanie rodziców o ustalonych ocenach rocznych do 10.06.2020r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych - 16.06.2020r.