Szkoła Podstawowa nr 5
         
SP 5
Strona Gimnazjum
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Misja szkoły

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 w Czerwionce-Leszczynach

 1. UCZYMY PRAWDY
 2. KSZTAŁTUJEMY PIĘKNO
 3. WYCHOWUJEMY DO TWÓRCZEGO DZIAŁANIA
 4. DZIAŁAM PO TO ABY:
  • NASI UCZNIOWIE maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie : intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym.
  • ICH RODZICE darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.
  • NAUCZYCIELE mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • SZKOŁA cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego
ZADANIA SZKOŁY:
 1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia.
 2. Kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukiwania piękna , dobra i prawdy.
 4. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności, w duchu tolerancji.
 5. Stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy.
 6. Wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców.
 7. Integracja z lokalnym środowiskiem społecznym.
MODEL ABSOLWENTA
 1. Ambitny, asertywny.
 2. Bogata osobowość.
 3. Samodzielny, samokrytyczny.
 4. Odpowiedzialny.
 5. Logicznie myślący.
 6. Wszechstronnie rozwijający się.
 7. Elokwentny.
 8. Niezależny.
 9. Twórczy, tolerancyjny.
 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<