Mistrzowie Odkrywania Talentów
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu ogólnopolski konkurs dla placówek posiadających certyfikaty Szkoła Odkrywców Talentów; w gronie wyróżnionych szkół znalazł się ZS 3 z Czerwionki, którego przedstawicielki dyrektor - Małgorzata Marciniak i nauczyciel języka polskiego - Małgorzata Pyszny uczestniczyły w uroczystej gali Mistrzów Talentów 17 listopada w ośrodku ORE w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Laureatami konkursu ORE zostały placówki, które zaprezentowały najciekawsze Szkolne Systemy Wspierania Zdolności, czyli Plany Działań Szkoły oraz Opisy Szkolnych Systemów Wspierania Zdolności i scenariusze ciekawych lekcji dotyczące pracy z uczniem zdolnym, opracowały je: pani Urszula Strzelczyk, pani Mirela Tabaka, pani Magdalena Łubkowska, pani Ewa Inglot i pani Małgorzata Pyszny. Jako oryginalny przykład pracy z uczniem zdolnym szkoła pochwaliła się lipdupem, który od czerwca jest udostępniony na stronie ORE jako przykład ciekawych praktyk. Na uroczystej gali zebranych powitały wicedyrektor ORE - Dorota Żyro oraz koordynator projektu Uczeń zdolny Izabella Lutze, mówiąc " witamy w dniu szczególnym, dniu świętowania, tych najlepszych z najlepszych, zależy nam, by szkolne systemy rozwijania zdolności się mnożyły, by dzieci mogły być wspierane na miarę swych możliwości i potrzeb". Komisja konkursowa złożona z wielu autorytetów w dziedzinie edukacji wybierając laureatów konkursu, kierowała się : innowacyjnością działań, współpracą z różnymi placówkami, działaniami na rzecz najmłodszych oraz pracą z wyjątkowymi uczniami. Podczas spotkania reprezentacje wyróżnionych placówek mogły wysłuchać koncertu orkiestry mandolinowej "JUNO WARS" oraz zapoznać się z wykładami profesora Krzysztofa Szmidta z UŁ na temat "Jak rozwijać zdolności ucznia" i dr. Tomasza Sobierajskiego z UW na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Punktem centralnym gali było wręczenie certyfikatów - Mistrzów Odkrywców Talentów oraz dyplomów i upominków, była też możliwość wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktykami innych placówek, wszystkie materiały wyróżnionych szkół, które zostały opracowane na konkurs zostaną wydane wkrótce w specjalnej publikacji ORE.

Certyfikat dla Zespołu Szkół nr 3 jest wielkim sukcesem społeczności szkolnej, świadczy o ogromnej pracy i zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców.

M. Pyszny