Pedagog


mgr Wioleta Krywult


Zaprasza: uczniów klas I- V, rodziców i opiekunów w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8.35 - 11.50

Wtorek: 8.35 - 15.30
KONSULTACJE DLA RODZICÓW 14.30 - 15.30

Środa: 9.40 - 16.10
KONSULTACJE DLA RODZICÓW 11.50 - 12.45 i 15.15 - 16.10

Czwartek: 8.35 - 11.50 i 12.35-14.25

Piątek: 8.35 - 13.45

KONSULTACJE DLA RODZICÓW 10.50-11.50


mgr Sabina Gamza


Zaprasza: uczniów klas VI - VIII, rodziców i opiekunów w następujących godzinach:

Poniedziałek:
13:30 - 15:00 konsultacje dla uczniów
15:00 - 16:00 konsultacje dla nauczycieli
16:00 - 17:00 konsultacje dla rodziców

Wtorek:
7:10 - 7:55 konsultacje dla uczniów
8:00 - 8:45 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
8:50 - 9:40 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

Środa: ------------------------

Czwartek:
8:55 - 9:40 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
9:40- 11:00 konsultacje dla uczniów

Piątek:
7:10 - 7:55 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
9:30 - 11:00 konsultacje dla nauczycieli
11:00 - 12:00 konsultacje dla uczniów

Rodzice i opiekunowie mogą uzyskać pomoc w:

 • Rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci
 • Rozwijaniu umiejętności wychowawczych
 • Trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych
 • Kłopotach materialnych rodziny

Uczniowie mogą uzyskać wsparcie od pedagoga gdy:

 • Mają kłopoty i problemy szkolne lub pozaszkolne, a sami nie potrafią ich rozwiązać.
 • Nie mają z kim porozmawiać o swoich troskach i problemach.
 • Nie czują się bezpiecznie, są w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.
 • Mają trudności w nauce i nie potrafią ich przezwyciężyć.
 • Czują, że ich potrzeby (materialne, psychiczne) nie są i nie mogą być zaspokojone,
 • Potrzebują wsparcia lub pomocy ze strony innych osób dorosłych, a nie wiedzą jak się do nich zwrócić.
 • Mają trudności w podjęciu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 • Szukają możliwości rozwijania swoich uzdolnień.
 • Mają poczucie, że ich prawa nie są przestrzegane.

Pedagogizacja rodziców

 • Apel pedagoga szkolnego do rodziców w związku z trudną sytuacją. Tutaj >>>
 • Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych. Zapobieganie uzależnieniom. Tutaj >>>