Dzisiaj jest:     
     
  Historia szkoły
Klasy
Zajęcia dodatkowe
Prace uczniów
Karta rowerowa
Sprawdzian klas VI
Wycieczki klasowe
Grono Pedagogiczne
Publikacje

Świetlica
Biblioteka
Pedagog szkolny
Dokumenty szkoły
Zestaw podręczników
Spacer po szkole
Kalendarz szkolny
Zebrania
Rada Rodziców
Program "Ratujemy..."
Projekt "Pierwszaki"
Bezpieczny Internet
MEN
Kuratorium oświaty
OKE Jaworzno
Nasze miasto
Szkoła bez przemocy
Interklasa
Publikacje.Edu.pl
Literka.pl
Sieci@ki
 
Największy projekt edukacyjny w Polsce realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" to tytuł największego projektu edukacyjnego realizowanego w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim. Jest to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. W naszym województwie bierze w nim udział 540 szkół, w tym także nasza szkoła dzięki inicjatywie pani dyrektor mgr Zofii Szachniewicz i zaangażowaniu nauczycielek kształcenia zintegrowanego. Pionierską klasą w zakresie realizacji założeń projektu jest klasa pani Gabrieli Galicy-Uszczyk. Wychowawczyni klasy IIb po odbyciu szkoleń związanych z projektem i zagospodarowaniu otrzymanych środków dydaktycznych rozpoczęła w tym roku szkolnym dodatkowe zajęcia ze swoją klasą. Uczniowie stosownie do swoich możliwości i zainteresowań rozwijają kompetencje kluczowe, w szczególności: językowe, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, ruchowe, społeczne w myśl teorii inteligencji wielorakich amerykańskiego psychologa i neurologa Howarda Gardnera. Zajęcia organizowane są według autorskiego pomysłu nauczyciela, który znając profile inteligencji swoich uczniów oraz ich zainteresowania dobiera stosowne treści, metody , formy, środki dydaktyczne tak, aby jak najefektywniej wspierać rozwój dzieci. Dzieci chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, ponieważ stykają się z wieloma ciekawymi zabawkami edukacyjnymi i w nieskrępowanej, zabawowej formie działają w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Każdy z ośrodków sprzyja rozwijaniu innego typu inteligencji. W Pierwszym Ośrodku Zainteresowań zgromadzone są takie środki dydaktyczne, które pobudzają do wypowiedzi ustnych, wspierają rozwój mowy i rozumienie ze słuchu, sprzyjają nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Środki dydaktyczne, które znajdują się w Drugim Ośrodku Zainteresowań wykorzystuje się w szczególności do rozwijania inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej, a także do rozwijania inteligencji społecznej. W Trzecim Ośrodku Zainteresowań wykorzystane są przede wszystkim środki dydaktyczne rozwijające kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zaletą pomocy dydaktycznych we wszystkich ośrodkach jest to, że stymulują i uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają samodzielną potrzebę odkrywania, kształtują umiejętność uczenia się, samokontroli i motywację do samodzielnych działań poprzez możliwość odnoszenia sukcesu. Wszystko to sprzyja humanizacji procesu kształcenia, odczuwania radości z uczenia się, wyzwalania zainteresowań i rozwijania zdolności oraz umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju i profilem inteligencji. W kolejnych dwóch etapach realizacji projektu w naszej szkole, czyli jeszcze w roku szkolnym 2009/2010 i roku szkolnym 2010/2011, wezmą w nim udział uczniowie z rocznika 2002 i 2003.

Opracowała: G. Galica-Uszczyk

Zdjęcia klasy II b, wych. G. Galica-Uszczyk- rok szkolny 2009/2010

POKAZ EFEKTÓW II ETAPU PROJEKTU PRZEPROWADZONEGO W KLASIE I A
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 - wych. M. Gałażyn

PREZENTACJA EFEKTÓW "PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI"

Taki temat obraliśmy, jako motyw przewodni naszych zajęć. Podróżowaliśmy po całym świecie, poznając kontynenty, ich faunę i florę, tradycje, zwyczaje i kulturę innych narodów. Poznawaliśmy świat przyrody, zwierząt, mórz i oceanów. Odwiedzaliśmy kolejne kontynenty: Afrykę, Azję, Amerykę, zwiedzaliśmy kraje Unii Europejskiej, podróżowaliśmy po Polsce. Przenosiliśmy się w przeszłość i w przyszłość.

Najfajniejsze były jednak podróże, podczas których mogliśmy pomarzyć: np. o idealnej klasie, idealnym placu zabaw, spotkać się z przybyszami z innej planety, pofantazjować, np. na wyspach Bergamutach lub na Wyspie Piratów, albo czarować za pomocą magii.

Doskonale się bawiąc, cały czas intensywnie ćwiczyliśmy i rozwijaliśmy nasze zdolności językowe, matematyczne, logiczne, artystyczne, ruchowe, konstrukcyjne, manualne. Samodzielnie odkrywaliśmy świat, wykazywaliśmy się wyobraźnią, kreatywnością, pomysłowością. Rozwijaliśmy swoje zainteresowania i zdobywając nową wiedzę i doświadczenia zaspokajaliśmy swoją ciekawość poznawczą.

A jak już wszystko poznaliśmy, przećwiczyliśmy i nauczyliśmy się to polecieliśmy wysoko, wysoko w przestworza błękitnego nieba

opracowała:M. Gałażyn

POKAZ EFEKTÓW III ETAPU PROJEKTU PRZEPROWADZONEGO W KLASIE I A
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 - wych. U. Strzelczyk

15 czerwca 2011 r. zakończono III etap projektu, prowadzonego przez panią Urszulę Strzelczyk w klasie I a. Pokaz efektów dotyczył spotkania uczniów ze strefami roślinnymi Ziemi i ich wpływu na życie fauny i flory oraz człowieka na Ziemi. Uczniowie pracowali w grupach na przygotowanych stanowiskach. Precyzowali wnioski dotyczące pytania: Dlaczego należy chronić lasy? Wybierali opakowania ekologiczne, zakładali klasową "szkółkę leśną", rysowali pojazdy ekologiczne, wyszukiwali na mapie: W jakiej strefie roślinnej leży Polska?
Uczniowie otrzymali z rąk pracownika Wydziału Ekologii i Zdrowia GiM Czerwionka-Leszczyny medal "PRZYJACIEL PRZYRODY".
Oficjalnego zakończenia projektu dokonała p. wicedyrektor I. Krzyżowska, która wraz z panią metodyk edukacji wczesnoszkolnej E. Tkocz wręczyła uczniom dyplomy pamiątkowe oraz maskotki.
Do najważniejszych efektów pracy pozalekcyjnej z uczniami zaliczam:
- Dziecięce ośrodki zainteresowań, dzięki którym stymuluje się rozwój dzieci
- Nauczyciel realizuje zajęcia wg własnego pomysłu z możliwością wychodzenia poza ramy programu, aby pokazać uczniom daną dyscyplinę wiedzy od prostych narzędzi do prezentacji wybitnych specjalistów lub wybranych osiągnięć na polu nauki.

opracowała: U. Strzelczyk

 
   >> DO GÓRY << >> STRONA GŁÓWNA <<  
 Copyright©UrszulaK 2006