PLAN LEKCJI NAUCZYCIELI NR II SZKOA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM od 19. 01. 2015r.

 

 

 

Dzwonki

 

 

MR

SZO

AD

ST

K

KO

AL

KR

LCH

GD

MB

PY

KRG

GO

IKR

WOZ

KA

RB

TB

DR

ED

PT

ING

GRO

KU

MA

HA

PL

AJ

PO

TZ

SK

W

KT

P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

 0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA/H

 

 

 

 

 

M-VIB

SW

 

 

 

 

1

8.00 - 8.45  

 

IIIB

IIA

IIB

IIIA

 

SOL

IC

 

 

IB

 

 

/VIB

VIA

IIIA/

/IIABc

 

JON

 

 

 

IA/H

IVAS

IVBMS

 

 

 

B-VIB

/IA

 

 

/IIIA

IB

2

8.50 - 9.35  

 

 

IIA

IIB

IIIA

IB

IA

IVB

 

 

IIB

 

IIIA

/VB

VA

IB/

/IB

 

B

VIA

 

 

IIAS

IVAMS

 

IIIB

 

 

IA

VIB

 

 

IIC

IC

3

9.40 -10.25  

 

IIIA

IIA

IIB

IIIA

IB

IA

 

 

 

IIIB

 

IIC

VA

IVA

VB

VIB/

/VIA

B

IVB

 

 

 

 

/VIBS

IA

 

IC

IB

IIA

 

 

IIB

VIA/

4

10.40 -11.25  

 

 

IIA

IIB

IIIA-S

 

 

IC

IVB

VA

 

 

IB

IA

VIA

VB

VIB/

IVA

NAW

IIIB

 

 

 

 

/VIBMS

IIC

 

IB

IIIA

IIB

 

 

IIA

IA

5

11.45 -12.30  

 

 

IIA

 

R

 

 

IC-S

VIB

VIA

 

IA

IIB

IIA

IVB

/IIIA

 

IVA

B

VA

IB

VB

 

 

P

 

IIIB

IA

 

IIC

 

 

IIIA/

 

6

12.45 -13.30  

 

IB

 

 

 

 

 

 

VIB

 

 

IVA

IIIB

 

 

/IIC

IIABC/

IIA

B

 

VIA

VAS

 

 

P

 

VB

IVB

 

/IIA

 

 

 

 

7

13.35 -14.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

14.25 -15.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15.15 -16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonki

 

 

MR

SZO

AD

ST

K

KO

AL

KR

LCH

GD

MB

PY

KRG

GO

IKR

WOZ

KA

RB

TB

DR

ED

PT

ING

GRO

KU

MA

HA

PL

AJ

PO

TZ

SK

W

KT

W
T
O
R
E
K

 0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/IIC

/IIIB

 

 

 

SW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8.00 - 8.45  

 

 

 

IIB

 

IB

 

IIIIA

 

VIA

 

 

 

VB

 

/IIC

IIAB/

 

NAW

 

IB

VIB/S

/IAH

IVAMS

/VIBS

 

 

 

IIIB

 

IIIA

 

IA/

 

2

8.50 - 9.35  

 

IIC

IIA

IIB

IIIA

IB

IA

IC

IVB

VIB

 

IIIA

 

IA

VIA

VA

 

 

IB

 

 

VBS

IIAH

IVAMS

P

IIB

 

 

 

 

IIIB

 

 

 

3

9.40 -10.25  

 

 

IIA

 

IIIA

IB

IA

VA

IVB

VIA

 

IIIA

 

IA

VIB

IB/

/IB

IIB

B

IIIB

 

VBS

IIAH

 

P

IIB

 

 

 

 

IVA

 

IIC

IC

4

10.40 -11.25  

 

 

IIA

IIB

IIIA

IB

IA

IC

VB

VA

 

IA

IIC

IIA

VIB

 

/IIIB

/VIA

B

IIIA

 

IVA

IIBS

 

P

IB

 

 

 

 

IVB

 

IIIB/

VIA/

5

11.45 -12.30  

 

 

IIA

IIB

 

 

IA

IC

VIB

VA

IB

IA

IIIB

 

IVA

 

 

IIIA

IIA

VIA

 

VB

IIBS

 

IVB

 

IIC

IB

 

 

IIIA

 

 

 

6

12.45 -13.30  

 

 

 

 

 

 

 

IC

VIB

 

IIB

IIA

IIIA

/IVB

IVA

 

 

VB

IIC

IB

 

VIA/MS

IA/S

 

/VIAH

 

VA

IA

 

 

IIIB

 

/IA

 

7

13.35 -14.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIB

 

IB

IVA/

 

 

 

VA

 

IIA

 

VIA/MS

IA/S

 

/VIAH

 

 

VIB

 

/IIC

 

 

IIIA/

 

8

14.25 -15.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/IIB

 

 

 

 

9

15.15 -16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonki

 

 

MR

SZO

AD

ST

K

KO

AL

KR

LCH

GD

MB

PY

KRG

GO

IKR

WOZ

KA

RB

TB

DR

ED

PT

ING

GRO

KU

MA

HA

PL

AJ

PO

TZ

SK

W

KT


R
O
D
A

 0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW

 

 

 

 

 

 

 

B VIB

IIC/

 

 

/IB

 

1

8.00 - 8.45  

 

IA

G

I

MR

K

O

R

VIB

 

IB

IVA

IIC

 

VA

IIIA/

 

IVB

Bed

 

IIA

G.K-MS

IIIB/S

/IIIBS

 

 

VB

 

 

/IIB

 

 

/IIIA

 

2

8.50 - 9.35  

 

 

 

IIB

IIIA

IB

IA

IVA

VB

VA

IB

IIIA-K

IIIA

 

IVB

 

/IIA

/VIA

IIC

IA

SW

VIB/MS

IIIB/S

/IIIBS

P

 

 

IIA

 

IIA/

 

 

 

/VIB

3

9.40 -10.25  

 

 

 

IIB

 

IB

IA

IC

VB

 

IIB

IA

IIIB

 

VIA

VA

VIB/

IIA

IIIA

IVB

 

IVA

IICH

 

/VIBS

IIA

IB

IIIA

 

z.

 

 

 

 

4

10.40 -11.25  

 

 

IIA

IIB

IIIA

IB

IA

IC

 

VA

IIIB

IVA

IIB

IIA

VIB

/IA

IA/

 

B

VIA

 

VB

IICH

 

IVBMS

IB

IIIA

 

 

 

 

 

 

 

5

11.45 -12.30  

 

IB/S

IIA

IIB

IIIA

IB

IA

 

 

VIA

IIIB

IIIA

 

/IVA

VA

 

 

 

IIA

VIB

IA

VBMS

IIBH

 

/IBS

IIC

 

IC

 

 

 

 

 

 

6

12.45 -13.30  

 

IB/S

IIA

IIB

 

IB

 

IC

 

VIA

IIC

IIA

 

VB

 

 

 

 

IIB

 

IIIB

 

 

 

/IBS

IIIA

IA

VIB

 

 

 

 

 

 

7

13.35 -14.20  

 

IIIAS

 

 

 

 

 

 

 

vb

IIC

 

 

VIA/

 

 

 

 

B

 

VIB

 

 

 

 

IA

IIB

 

 

 

 

 

 

 

8

14.25 -15.10  

 

IIIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15.15 -16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonki

 

 

MR

SZO

AD

ST

K

KO

AL

KR

LCH

GD

MB

PY

KRG

GO

IKR

WOZ

KA

RB

TB

DR

ED

PT

ING

GRO

KU

MA

HA

PL

AJ

PO

TZ

SK

W

KT

C
Z
W
A
R
T
E
K

 0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiB

 

 

 

 

 

 

 

R-VB

/IA

 

 

IA/

 

1

8.00 - 8.45  

 

 

IIA

 

IIIA

 

L

 

VIB

 

 

 

IIB

 

VA

/IIIA

 

IVB

IA

IIC

SW

IVA

 

 

 

 

IIA

 

VB

IB/

 

IIIB

/IB

IA

2

8.50 - 9.35  

 

 

IIA

 

IIIA

IB

IA

IC

IVB

VA

 

 

IIC

 

VIB

/IA

IA/

IIB

IIIB

IIB

SW

VB

IIAS

 

 

 

 

 

IVA

/IB

 

IIIA

IB/

VIA/

3

9.40 -10.25  

 

 

IIA

IIB

IIIA

 

IA

IC

VB

 

IIIB

IIA

 

 

IVB

IB/

/IB

 

B

VIB

IIIA

VAMS

IICS

 

 

 

IA

IVA

VIA

SW

 

IIB

 

IB

4

10.40 -11.25  

 

IA

 

IIB

IIIA

IB

IA

IC

VB

VIA

 

IIIA

IB

 

IVA

 

IIIB/

 

B

IVB

 

VIB/MS

IICS

 

 

IIB

VA

IIA

 

 

 

IIA

/IIIB

/VIB

5

11.45 -12.30  

 

IB

 

 

IIIA

IB

IA

IC

 

VA

IIB

IVA

 

 

VIA

VB

/IIIB

 

B

IIIA

IA

VIB/S

 

 

P

IIA

 

IIB

IVB

ZI

 

IIC

IIIB/

/VIB

6

12.45 -13.30  

 

 

 

 

 

IB

 

IC

 

 

IB

IIIA

 

IIA

 

VA

IIB

 

B

VIA

SW

VBMS

IA

 

IVBS

IIC

 

IIIA

VIB

IIIB

 

 

 

 

7

13.35 -14.20  

IB

IIB

 

 

 

 

 

 

 

 

IIC

IIA

 

VIB/

 

/IIIA

IIIB/

 

 

VA

SW

 

/IAS

 

IVBMS

 

 

VIA

L-VIB

ZR

 

 

 

 

8

14.25 -15.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA/

 

 

/IIAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZR

 

 

 

 

9

15.15 -16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonki

 

 

MR

SZO

AD

ST

K

KO

AL

KR

LCH

GD

MB

PY

KRG

GO

IKR

WOZ

KA

RB

TB

DR

ED

PT

ING

GRO

KU

MA

HA

PL

AJ

PO

TZ

SK

W

KT

P
I

T
E
K

 0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-VIB

SW

 

 

 

 

1

8.00 - 8.45  

 

 

IIAS

IIB

 

IB

IA

 

VIB

 

IIC

 

 

VB/

IVA

IIIA/

/IIAB

IVB

B

 

SW

 

 

 

 

 

IIIB

 

R-VB

B-IIIA

 

 

IB/

 

2

8.50 - 9.35  

 

IIA

IIA

IIBS

R

IB

IA

IC

IVB

 

IIIB

 

IB

VB

 

/IA

IA/

IIIA

B

VIB

IIC

 

 

 

P

 

IIIA

IVA

VA

VIA

 

 

IIB

 

3

9.40 -10.25  

 

 

IIA

 

IIIA

IBS

IA

IC

 

VIA

IB

IA

IIB

VB

IVB

 

IIIB/

VIB

B

VA

 

 

 

 

P

IIA

IIC

IIB

IVA

IIIA

 

 

/IIIB

 

4

10.40 -11.25  

 

 

IIA

IIB

IIIA

 

IA

IC

VB

VA

IIC

IVA

 

IIA

VIB

 

 

VIA

IIB

 

 

 

IAMS/

 

P

IIIA

IB

IVB

 

IIIB

 

 

/IA

 

5

11.45 -12.30  

 

IB/H

 

IIB

IIIA

 

L

VB

 

VIB

 

IIIA

IIIB

IA

 

 

 

IVA

 

 

SW

VAS

IIBMS

 

/IBH

IIC

 

VIA

IVB

 

 

 

IIA

 

6

12.45 -13.30  

 

IB/H

 

 

 

 

 

 

 

VIA

 

IIA

IIIA

IVB/

 

 

 

 

 

 

IIC

VAS

/IAMS

 

/IBH

IIIB

IIB

 

M-VIB

 

 

 

 

 

7

13.35 -14.20  

 

IIIAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIB

VIA/S

IIIB/H

/IIIBH

/VIAS

 

IIA

 

 

 

 

 

 

 

8

14.25 -15.10  

 

IIIAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIA

VIA/S

IIIB/H

/IIIBH

/VIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15.15 -16.00  

1

17

19

+1

19

+1

20

18

+1

22

23,

0,5B

+1

18

19

21

21

20

24

23

21

22

19+1B

10+5+15

22

9+10+4///////

9+10+5

23

25

8

17+10

18

18

20+0,5B

12+8

18+3+1

6

5

22

12

 

 

I-III SP; ӣTY SALA GIMNASTYCZNA; ZIELONY ZAJ.KOMPUTEROWE W S.29; CZERWONY-ZAST. PLASTYKA ZA P. RYBOK