Szkoła Podstawowa nr 5
         
SP 5
Gimnazjum nr 4
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach w roku szkolnym 2017/18

Wszyscy członkowie Rady Rodziców:

I a Gołębiowska Róża
I bKacprzyk Roma
I cZacny Iwona
II aAgnieszka Wundersee - skarbnik RR
III a Machnik Anna
III bHajnisz Anna
III cMaciejewska Beata
III dCieślik Joanna
IV a Baran Marzena
IV bBuchta Wioletta
IV cKatarzyna Kosińska
V a Agnieszka Niemyjska
V b Jabłońska Izabela
VI a Kosińska Barbara
VII aMariusz Marszałek - przewodniczący RR
VII b Iwona Konderska
II a GKowalczyk Marcin
II b G Buszka Ireneusz
III a GBlinda Izabela
III b G Rudek Izabela
III c GJakubczyk Urszula - za-ca przewodniczacego RR

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy nr:

43 8454 1095 3003 0038 1109 0001

z dopiskiem "Rada Rodziców", imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza (np.: "Rada Rodziców" Jan Kowalski, IIIa SP5).
Wpłat można również dokonywać bezpośrednio do kasy Rady Rodziców - sekretariat.

 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<