Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum >>>