Stołówka szkolnaStołówka szkolna informuje o możliwości wykupienia dla dziecka obiadów na cały miesiąc.
Od 1 września 2016 roku podwyższeniu uległa stawka żywieniowa do 3,20 zł za posiłek. Aby zapisać dziecko na obiady konieczne jest pobranie u intendenta deklaracji korzystania z obiadów.
Istnieje możliwość wykupienia połowy porcji w kwocie 1,60 zł za posiłek dla dzieci klas 1-3 SP.

W związku z obowiazkową centralizacją podatku VAT od 01 stycznia 2017r .(na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r.) wszystkie wpłaty dokonywane od Nowego Roku za abonament obiadowy swojego dziecka proszę wpłacać na niżej podane konto szkoły:

90 8454 1095 2003 0063 7046 0002

Intendent nie będzie przyjmował żadnych wpłat gotówkowych.
Wpłata za obiady musi być dokonana do 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów.
W miesiącu wrześniu opłatę za obiady należy dokonać do 15.09
W miesiącu wrześniu posiłki rozpoczną się 5.09. (środa).

Bardzo ważne, aby dokonywali Państwo terminowych wpłat, by uniknąć zaległości i tym samym naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki. Rezygnacja z obiadów musi zostać natychmiast zgłoszona intendentowi telefonicznie bądź osobiście.
Poprawność zaksięgowania kwoty należnej za obiad wymaga podania w tytule przelewu następujących informacji:

  • Tytuł płatności
  • Miesiąc za który dokonujemy płatności
  • Imię i nazwisko ucznia
  • Klasę do której uczęszcza uczeń
  • Kwotę należną za obiady na dany miesiąc

np.: Wpłata za obiad na miesiąc październik 2018
Imię i nazwisko ucznia - kwota - klasa

  1. Regulamin szkolnej stołówki Tutaj >>>