Szkoła Podstawowa nr 5
Strona Gimnazjum
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Szkolna stołówka

Stołówka szkolna informuje o możliwości wykupienia dla dziecka obiadów na cały miesiąc.

Od 1 września 2016 roku podwyższeniu uległa stawka żywieniowa do 3,20 zł za posiłek. Istnieje możliwość wykupienia połowy porcji w kwocie 1,60 zł za posiłek dla dzieci klas 1-3 SP.

W związku z obowiazkową centralizacją podatku VAT od 01 stycznia 2017r .(na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r.) wszystkie wpłaty dokonywane od Nowego Roku za abonament obiadowy swojego dziecka proszę wpłacać na niżej podane konto szkoły

90 8454 1095 2003 0063 7046 0002

Intendent nie będzie przyjmował żadnych wpłat gotówkowych.
Ze względu na rozliczenie salda rocznego, należność za obiady za miesiąc styczeń obowiązkowo proszę wpłacać na konto szkoły z początkiem stycznia 2017r w terminie do 5 stycznia 2017 r ostateczna wpłata. Jednocześnie informujemy, że wpłata za obiady za miesiąc luty ulega zmianie i musi być dokonana do 30 stycznia 2017r. To samo dotyczy kolejnych miesięcy.

Poprawność zaksięgowania kwoty należnej za obiad wymaga podania w tytule przelewu następujących informacji:

  • Tytuł płatności
  • Miesiąc za który dokonujemy płatności
  • Imię i nazwisko ucznia
  • Klasę do której uczęszcza uczeń
  • Kwotę należną za obiady na dany miesiąc

np.: Wpłata za obiad na miesiąc październik 2017
Imię i nazwisko ucznia - kwota - klasa

Regulamin szkolnej stołówki >>>

 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<