Stulecie szkoły

O godzinie 9.30 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce odbyła się uroczysta msza święta, koncelebrowana przez biskupa Adama Włodarczyka wraz z księżmi, służącymi dawniej w naszym kościele lub będącymi absolwentami SP 5. Obecni byli zaproszeni goście: władze miasta i powiatu, absolwenci, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Przybyli również przedstawiciele sąsiednich szkół z pocztami sztandarowymi. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do szkoły ulicami miasta. Pochód prowadziła Orkiestra Miejska "Dębieńsko" oraz parada mażoretek z Czerwionki. Po przybyciu pod szkołę nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej - z okazji 100 lecia i nadania Szkole Podstawowej nr 5 imienia Henryka Sienkiewicza. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej. Każdy z przybyłych otrzymał folder przygotowany z okazji jubileuszu SP 5. Gości przybywało z każdą minutą i wkrótce wszystkie miejsca siedzące zostały zajęte. Pani dyrektor Małgorzata Marciniak powitała przybyłych gości. Na święto jubileuszu szkoły przybyli przedstawiciele władz gminy oraz powiatu, rady dzielnicy, kuratorium w Katowicach i Rybniku, poprzedni dyrektorzy szkoły, Rada Rodziców była i obecna oraz wielu nauczycieli, uczących w naszej szkole w poprzednich latach. Część artystyczną poprzedziła ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego - albowiem SP 5 otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Sztandar wprowadzili rodzice oraz jeden z nauczycieli. Po symbolicznym wbiciu gwoździ przez panią dyrektor oraz wybranych gości - opiekę nad sztandarem przekazano uczniom szkoły podstawowej, którzy ślubowali godnie pełnić obowiązek członków Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Henryka Sienkiewicza. Nadszedł czas na uroczystą akademię, która została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła twórczości Henryka Sienkiewicza, patrona Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum nr 4, natomiast druga - stuletniej historii naszej placówki. Uczniowie zaprezentowali krótkie scenki z poszczególnych dziesięcioleci życia szkoły. Przedstawienie przeniosło widzów w czasy odległe, kiedy szkoła zaczynała swe istnienie i zakończyło się obrazami z lat współczesnych. Występom uczniów, przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli, towarzyszył chór złożony z nauczycieli, absolwentek oraz uczniów Zespołu Szkół nr 3. Akademię zakończyło gromkie "Sto lat", a wszyscy występujący zostali nagrodzeni brawami na stojąco. Kiedy już brawa ucichły, głos zabrał burmistrz Gminy i miasta Czerwionki - Leszczyn, pan Wiesław Janiszewski, który na ręce pani dyrektor złożył społeczności szkolnej życzenia dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy zawodowej, szacunku ze strony wychowanków oraz niegasnącego zapału. Pani dyrektor ZS 3 podziękowała zebranym za tak liczne przybycie; padały ciepłe słowa uznania dla dawnych pracowników szkoły, jak i obecnie w niech pracujących, a wyrazem wdzięczności były wręczane w czasie tej doniosłej chwili jubileuszowe pamiątki. Przemówienia oraz życzenia zaproszonych gości zakończyły oficjalną część obchodów stulecia szkoły. Po zakończeniu tej jakże sentymentalnej podróży goście udali się w głąb budynku. Szkolne korytarze przywitały wszystkich wyjątkową dekoracją. W wielu salach czas jakby stanął w miejscu: najstarsze kroniki ze zdjęciami oraz historią działalności różnych szkolnych organizacji, czarno - białe zdjęcia przedstawiające stuletnią historię placówki, fotografie uczniów w fartuszkach, dawnego wyglądu szkoły, osiedla familoków w ubiegłych lata. Uroczystości jubileuszowe były okazją nie tylko do przypomnienia dawnej historii, ale też do zaprezentowania współczesnych dokonań - dlatego też niektóre sale i korytarze zachęcały widokiem pucharów, dyplomów, medali, które uczniowie zdobywali w konkursach, olimpiadach i turniejach sportowych.
Aby utrwalić tę znamienną chwilę, goście zostali poproszeni o dokonanie wpisu w księdze pamiątkowej. 20 maja absolwenci SP 5 mieli okazję spotkać się ze swoimi dawnymi wychowawcami, nauczycielami i towarzyszami ze szkolnej ławy. Radosnym powitaniom i wspomnieniom nie było końca. Absolwenci rozpoznawali się nawet po wielu latach. Ze wzruszeniem dzielili się wrażeniami, wspominali dawne przyjaźnie, z zachwytem przyglądali się zmianom, jakie zaszły w ich szkole na przestrzeni lat. Odnalezienie swego nazwiska lub zdjęcia w starych kronikach szkolnych sprawiało im ogromną radość. O 16.00 w sali gimnastycznej został powtórzony scenariusz akademii z okazji setnej rocznicy szkoły podstawowej. Sala ponownie wypełniła się po brzegi. Tym razem zebrali się przedstawiciele wszystkich pokoleń, od najmłodszych po najstarsze roczniki. I znów występujący otrzymali owacje na stojąco. W ten oto sposób uroczystości jubileuszowe przeszły do historii. Była to wspaniała okazja, aby w niezwykłej atmosferze przypomnieć sobie historię szkoły, spotkać wielu jej pracowników oraz absolwentów, a także wspomnieć tych, którzy odeszli. Wierzymy, że nasza szkoła nadal będzie pięknie się rozwijać i że czeka nas jeszcze niejeden niezwykły jubileusz. Aby uroczystość mogła się odbyć, potrzebna była praca wielu ludzi. Pani dyrektor Małgorzata Marciniak bardzo dziękuje gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 3. To dzięki Ich wielomiesięcznemu wysiłkowi możliwym stało się zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuje za piękny program artystyczny i cudowny występ uczniom, rodzicom, absolwentom i nauczycielom. Dziękuje także Powiatowemu Ognisku Pracy Pozaszkolnej, Radzie Rodziców, Radzie Dzielnicy jak również sponsorom zewnętrznym - są to: hurtownia jaj ? Grzegorz Kwitek, "Wędlinka" - Spółka Jawna Dariusz Białożyt Grzegorz Szymajda, sklep drobiarski "Kurczakos" Barbara Teper, Zakład Piekarsko - Ciastkarski Andrzej Podpłoński, "Iglomen" Sp zo.o, hurtownia drobiu i mięsa P.H.U. Kazimierz Dudziński, gospodarstwo rolne Antoni Misiak, Marek Skrobek, Ewelina i Zbigniew Klimala, Kancelaria Notarialna Anna Szopa, Marek Leporowski, Andrzej Dziendziel - dyrektor I Oddziału Banku PKO w Czerwionce, Andrzej Sądel - prezes firmy Promet, Restauracja "Kibic", kwiaciarnia "Glorioza", sklep firmowy Madej Wróbel.

Opacowała:M. Łubkowska

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

  1. Galeria zdjęć autorstwa FLC Studio z pierwszego dnia obchodów święta szkoły Tutaj >>>
  2. Film z uroczystości Tutaj >>>
  3. Pierwszy dzień obchodów święta szkoły Tutaj >>>
  4. Drugi dzień obchodów święta szkoły Tutaj >>>