Szkoła Podstawowa nr 5
         
SP 5
Strona Gimnazjum
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Harmonogram spotkań z rodzicami
Data spotkań
Godzina
Tematyka spotkań
18.09.2017r.
Wywiadówka
16.30 - ogólne na sali gimnastycznej, później spotkanie w klasach z wychowawcami
17.15 - rodzice uczniów klas III Gimnazjum na sali gimnastycznej
18.00 spotkanie z dyrektorem nowo wybranych przedstawicieli Rady Rodziców
 • Zapoznanie rodziców uczniów SP i Gimnazjum z podstawowymi dokumentami szkoły regulującymi prawo wewnątrzszkolne.
 • Organizacja roku szkolnego - Kalendarz szkoły na rok szk. 2017/18
 • Poinformowanie rodziców o warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz wyższej oceny z zachowania.
 • Poinformowanie rodziców o zasadach BHP obowiązujących w szkole,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny.
 • Pierwsze kroki w nowej szkole. Wskazówki dla rodziców.(Jak ułatwić pierwszoklasistom rozoczęcie nauki w nowej szkole?) -pedagog szkolny.
 • Funkcja opiekuńczo - wychowawcza świetlicy szkolnej
9.10.2017r.
Dni otwarte
16.00 - 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • Rozmowy na temat systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły.
.
06.11.2017r.
Dni otwarte - pedagogizacja rodziców
16.00 - 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • Rozmowy na temat systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły.
 • Pedagogizacja: "Fobia szkolna jako szczególny przypadek nerwicy dziecka
 • RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMN - "Wyniki egzaminów gimnazjalnych" - prowadzący zespół ds. opracowania wyników egzaminów gimnazjalnych .
18.12 2017r.
Wywiadówka - pedagogizacja rodziców
16.00 - sala gimnastyczna
16.30 I-VI spotkanie w klasach
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
 • Pedagogizacja: "Wychowanie dzieci wspólnym celem rodziny i szkoły"-prelekcja pracownika PPP.
16.01.2018r.
Spotkanie w CKE
16.30
 • CKE - impreza środowiskowa dla rodziców, opiekunów, dziadków i babć; pokaz talentów uczniów SP 5 i Gimnazjum. Zapraszamy.
25.01.2018r.
Wywiadówka
16.00 - 17.00
 • Podsumowanie pracy ucznia w I półroczu - uzyskane oceny śródroczne i ocena zachowania
05.03.2018r.
Dni otwarte - pedagogizacja rodziców
16.00- 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • Pedagogizacja: "Bezpieczne dziecko w sieci"- Pedagog szkolny.
09.04.2018r.
Dni otwarte - pedagogizacja rodziców
16.00 - 17.00
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
 • RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMN - Spotkanie z doradcą zawodowym (Godz. 16.00), omówienie procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18 - prow. E. Szopa
 • Pedagogizacja: "Wiek dojrzewania dziecka a postawy rodziców"
14.05.2018r.
Wywiadówka - pedagogizacja rodziców
16.30
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
 • Pedagogizacja "Cyberprzemoc-jak reagować na przemoc rówieśniczą w sieci". - prelekcja przedstawiciela Policji.
11.06.2018r.
Dni otwarte- pedagogizacja rodziców
16.00 - 17.00
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania
 • Pedagogizacja "Bezpieczne wakacje"-pedagodzy szkolni.
Szanowni Rodzice.
Podane terminy spotkań mogą nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco przez wychowawców klas oraz strony internetowe.

   
 
 Copyright©SP5 2012/2013 >> DO GÓRY >> >>STRONA GŁÓWNA<<